Alwado

Masif Panel

Çam Boy Ekli Masif Panel - Çam Solid Masif Panel - Ladin Boy Ekli Masif Panel - Ladin Solid Masif Panel

Çam Boy Ekli Masif Panel
Çam Solid Masif Panel
Ladin Ekli Masif Panel
Ladin Solid Masif Panel

Tüm ürünler

Kalitelerle beraber tüm ürünleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz

Çam Boy Ekli Masif Panel

Çam Solid Masif Panel

Ladin Ekli Masif Panel

Ladin Solid Masif Panel

A-A Kalite


Yüzeylerde kusur sayılabilecek hiç bir iz ve belirti yoktur. (Budak, reçine, çatlak, öz vb)

A-B Kalite


A yüzü: Yüzeyde çok çok az miktarda kaynamış, kuş gözü budak olabilir.

B yüzü: Yüzeyde çok az miktarda budak ve hare vardır, reçine kesesi çok az miktarda olabili

B-B Kalite


B yüzü: Yüzeyde kaynamış budak sayısı çok ve hare vardır, reçine kesesi az miktarda olabilir.

B-C Kalite


B yüzü: Yüzeyde kaynamış budak sayısı çok ve hare vardır, reçine kesesi az miktarda olabilir.


C yüzü: Yüzeyde B sınıfına ilave olarak Siyah budak miktarı çok fazladır, öz vardır, reçine keseleri vardır.

C-C Kalite


C yüzü: Yüzeyde B sınıfına ilave olarak Siyah budak miktarı çok fazladır, öz vardır, reçine keseleri vardır.