Alwado

Ladin Solid Masif Panel

AA - AB - BB - BC - CC

Ladin Solid Masif Panel - BB Kalite
Ladin Solid Masif Panel - BC Kalite
Ladin Solid Masif Panel - CC Kalite

Tüm ürünler

Kalitelerle beraber tüm ürünleri aşağıdaki tabloda bulabilirsini.

Çam Boy Ekli Masif Panel

Çam Solid Masif Panel

Ladin Ekli Masif Panel

Ladin Solid Masif Panel

A-A Kalite


Yüzeylerde kusur sayılabilecek hiç bir iz ve belirti yoktur. (Budak, reçine, çatlak, öz vb)

A-B Kalite


A yüzü: Yüzeyde çok çok az miktarda kaynamış, kuş gözü budak olabilir.

B yüzü: Yüzeyde çok az miktarda budak ve hare vardır, reçine kesesi çok az miktarda olabili

B-B Kalite


B yüzü: Yüzeyde kaynamış budak sayısı çok ve hare vardır, reçine kesesi az miktarda olabilir.

B-C Kalite


B yüzü: Yüzeyde kaynamış budak sayısı çok ve hare vardır, reçine kesesi az miktarda olabilir.


C yüzü: Yüzeyde B sınıfına ilave olarak Siyah budak miktarı çok fazladır, öz vardır, reçine keseleri vardır.

C-C Kalite


C yüzü: Yüzeyde B sınıfına ilave olarak Siyah budak miktarı çok fazladır, öz vardır, reçine keseleri vardır.