Alwado

Satış Sözleşmesi

1- Bu sözleşme münhasıran satıcının Genel satış ve teslimat şart ve koşullarına tabidir.

Müşterinin herhangi bir zamanda satıcıdan edinebileceği (bkz. ana sayfa www.alwado.com) müşteri bu genel hüküm ve koşullardan haberdar olduğunu teyit eder.

2- Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf Türk Hukuku ile Türkiye’deki yetkili mahkeme önünde çözülecektir.

3- Teslim edilen mallar, tam ödeme yapılıncaya kadar satıcının mülkiyetinde kalır (uzatılmış mülkiyet hakkı sözleşmesi)

4- Satıcı, mücbir sebepler ve beklenmeyen sorunlar nedeniyle satın alma sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir;

bunlar mal bulunamaması, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, su baskını, salgın hastalıklardır.

ve ayrıca beklenmedik çok yüksek hammadde fiyatları ve nakliye fiyatları ve odun piyasalarında beklenmeyen sorunlar